02 jul, 2024

SLTN wint aanbesteding Beheer en doorontwikkeling applicatie “Kiezers Buiten Nederland (KBN6)”

door | jul 2, 2024

KBN6 is ontwikkeld met en door SLTN vanuit een raamovereenkomst van de gemeente brede ontwikkeling en beheer van applicaties. SLTN beheert de applicatie sinds 2016. Het bestaande raamcontract met SLTN kon niet meer verlengd worden en moest daarom opnieuw aanbesteed worden. SLTN heeft de opdracht gegund gekregen.

In de Kieswet is vastgelegd dat de burgemeester en wethouders van Den Haag zorgdragen voor de registratie van kiesgerechtigde Nederlanders die in het buitenland wonen. Deze opdracht heeft gemeente Den Haag gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Door zich te registreren kunnen Nederlanders in het buitenland deelnemen aan de verkiezingen. Iedereen die staat geregistreerd ontvangt 6 weken voorafgaand aan een verkiezing van de gemeente Den Haag automatisch de stembescheiden.  

Het systeem, genaamd KBN6,  dat de gemeente Den Haag ondersteunt bij deze bijzondere opdracht is een belangrijk instrument voor het goed organiseren van verkiezingen voor Kiezers buiten Nederland (KBN). De gemeente Den Haag is eigenaar van de software KBN6.

 Nathalie Pilk, projectmanager Verkiezingen bij de gemeente Den Haag: “We zijn blij dat we in SLTN een betrouwbare leverancier hebben gevonden, die nodig is om ook de komende jaren de verkiezingen te organiseren voor Nederlanders die in het buitenland wonen.”

 De opdracht heeft een maximale waarde van €500.000,- – €750.000,- met een initiële looptijd van 4 jaar. De overeenkomst kan daarna één keer verlengd worden met een periode van 1 jaar.

Eugene Tuijnman, CEO SLTN; “We zijn enorm trots dat we opnieuw zijn gekozen als de ICT Partner voor het project Kiezers Buiten Nederland (KBN6) van de gemeente Den Haag. We kijken uit naar de prettige en langdurige samenwerking om samen verdere stappen te maken die nodig zijn!”

Over Gemeente Den Haag
Den Haag is een stad aan de Noordzeekust van West-Nederland. Het gotische Binnenhof-complex is de zetel van het Nederlandse parlement, en het 16e-eeuwse Paleis Noordeinde is de werkplek van de koning. De stad is ook de thuisbasis van het Internationale Gerechtshof van de VN, met het hoofdkantoor in het Vredespaleis, en het Internationaal Strafhof.