Application
Services

Het applicatielandschap van uw organisatie is continu in beweging. Uitbreiding van producten en diensten, veranderende wet- en regelgeving, marktontwikkelingen en nieuwe manieren om in contact te komen met uw klant vereisen een bepaalde flexibiliteit van uw organisatie. Met de Application Services van SLTN krijgt u de gewenste ondersteuning bij het (her)inrichten en moderniseren van uw applicatielandschap.
Man working on his tablet

Reken op SLTN Application Services om uw processen te koppelen en te automatiseren zodat uw organisatie klaar is om de concurrentie voor te blijven. Onze dienstverlening richt zich op:

  • Applicatie Modernisatie: het vervangen van bestaande (legacy) omgevingen met innovatieve model gedreven oplossingen
  • Applicatie- en procesflowontwikkeling: inzetten van Robotic Proces Automation (RPA), low-code en/of custom code
  • Applicatie integratie
  • Inzicht in applicatielandschap (vastgelegd in CMDB)
  • Applicatie Management (proven technologie)
  • Beheer & support

Optimale (her)inrichting

Twee elementen zijn cruciaal voor een optimale (her)inrichting:

Applicaties

Line divider
Veel organisaties kiezen voor standaardapplicaties. Voor bepaalde processen is dat een logische keuze. Wanneer het echter gaat om de automatisering van uw primaire proces waarmee u het verschil maakt ten opzichte van uw markt, is het verstandig om te kiezen voor een maatwerkoplossing of juist een model gedreven oplossing. Automatisering van uw onderscheidende processen vraagt namelijk een passende, unieke oplossing speciaal voor uw organisatie.

SLTN brengt uw applicatielandschap in kaart. We brengen legacy-applicaties in beeld en bouwen ze met applicatiemodernisatie opnieuw op of richten ze in voor een future-proof applicatielandschap met eigenaarschap vanuit de organisatie op de betreffende applicaties.

Integraties

Line divider
Vanwege het toenemende aantal applicaties neemt ook de versnippering van informatie toe. Dankzij applicatie-integratie beschikken alle applicaties over de juiste informatie en is er geen dubbele invoer nodig. Ook kunnen applicaties geïntegreerd worden om verouderde processen en systemen te moderniseren, bijvoorbeeld gedurende een migratietraject.

Applicatie-integratie kan op diverse manieren plaatsvinden, van een eenvoudige (beveiligde) API-koppeling tot een volwaardig integratieplatform. SLTN heeft de kennis en ervaring om de juiste integratie-oplossing te kiezen, te implementeren en te beheren voor uw organisatie.

Woman hanging up post-its

Uw legacy landschap ook in goede handen

SLTN Application Services ontzorgt u uiteraard nog steeds op het domein van IBM Power (OS/400, AIX), van waaruit uw RPG en Cobol applicaties worden ondersteund. Wij realiseren ons dat dit bedrijfskritische business omgevingen zijn. Als uw Trusted Advisor richten wij ons op het moderniseren van uw bestaande applicatielandschap.

Maak van uw applicatielandschap een belangrijke asset voor uw organisatie

SLTN helpt u als Trusted Advisor bij de samenhang van uw strategie, bedrijfsprocessen, applicaties en informatiesystemen. Dankzij onze ervaring kunnen wij u adviseren over het goed inrichten van uw applicatielandschap, zo ook zorg dragen voor realisatie, integratie, beheer en doorontwikkeling van de applicaties en het landschap.