Business Services

Laat uw IT helpen uw strategie te realiseren

Voor de continuïteit van uw organisatie is het belangrijk uw visie en strategie van uw business en IT-doelstellingen niet uit het oog te verliezen. Dankzij de Business Services van SLTN kunnen organisaties hun strategie en visie vormgeven en in lijn brengen met de IT-organisatie en het bijbehorende data- en applicatielandschap.
Woman writing on the whiteboard

Business Services richt zich op:

Enterprise-architectuur &
Procesmanagement
Line divider
Business Consultancy &
Informatiemanagement
Line divider
Datagedreven werken &
Applicatiemodernisatie
Line divider
Business Services van SLTN faciliteren de samenwerking tussen Business & IT bij organisaties. Door de drie focuspunten vormen ze de ideale brug tussen beide afdelingen. Zo rekenen klanten op continuïteit van hun business dankzij een IT-omgeving die aansluit bij hun behoeften en future-proof is ingericht.
Enterprise-architectuur vertaalt organisatievisie, -strategie en -doelstellingen naar de inrichting van processen en informatievoorziening. Het is een belangrijke stap om uw doelstellingen en business met elkaar en met IT in lijn te brengen. Door te werken onder een enterprise-architectuur ontstaat voor alle betrokkenen een duidelijk beeld van de kant die een organisatie op beweegt.
Binnen een enterprise-architectuur wordt veelvuldig gebruikgemaakt van modellen en principes. Modellen geven visueel de huidige en gewenste situatie(s) weer, principes beschrijven de overtuigingen die aangeven op welke wijze de gewenste situatie bereikt kan worden.
Vier voordelen van een enterprise-architectuur:
  • Vertaling van strategie naar organisatie-inrichting, processen en informatievoorziening
  • Standaardisatie en samenhang
  • Duidelijke roadmap voor alle disciplines om met elkaar in lijn te komen
  • Wendbaarheid, flexibiliteit en transparantie
Woman hanging up post-its
SLTN helpt u uw business- en IT-doelstellingen optimaal op elkaar af te stemmen, zodat u nog concreter met uw verbeteringen en vernieuwingen aan de slag kunt. Het optimaal, toekomstgericht en veilig verbinden van uw business met het data-, applicatie- en infrastructuurlandschap leidt in de praktijk tot de beste resultaten. Een goede enterprise-architectuur doorgetrokken naar alle IT-disciplines is daarbij key.