Data Services

We genereren en slaan steeds meer data op en hebben daarmee ook steeds meer data tot onze beschikking. Dit geeft organisaties de fantastische kans meer waarde te halen uit hun data. Of u deze waarde nu creëert middels traditionele Business Intelligence of met Artificial Intelligence en Machine Learning, de basis begint bij weten welke data beschikbaar is, waar deze data zich bevindt en hoe ze gebruikt kan worden. Een goede datastrategie, inclusief een effectief Data Governance & Management-model kan u daarbij enorm helpen om te versnellen.
Racks in a server room
De Data Services van SLTN helpen organisaties om datagedreven te werken. Onze consultants werken nauw samen met uw organisatie om in alle fases, van advies tot beheer, de continuïteit van de gekozen oplossingen te borgen.

Ontdek onze Data Services

Consultancy

Line divider
 • Business value creëren met uw data
 • Datagedreven werken
 • Data Governance & Management in uw dataplatform
 • Waardebepaling van BI & AI voor uw organisatie
 • Actiegerichte inzichten met behulp van datavisualisatie

Implementatie en Ontwikkeling

Line divider
 • Data Management en Governance
 • Data Platform en Business Intelligence (BI)
 • Data Integratie & Data Virtualisatie
 • Databases & Engineered Systems
 • Data architectuur afgestemd op de Enterprise & IT-architectuur

Managed Services

Line divider
 • Gedeeltelijk of volledige beheer van uw data en datavisualisatieomgeving of -platform

Data-driven werken

Succesvol datagedreven werken is meer dan alleen techniek en weten welke data u uit welke systemen kunt halen. Het is een organisatieverandering waarbij uw strategie zich vertaalt naar verantwoordelijk en verstandig omgaan met data. Datagedreven werken is nooit een doel op zich, maar een middel om mens en proces in staat te stellen slimmer, beter of sneller te sturen of uit te voeren op basis van data.
Waar begint u? Dat hangt veelal af van waar u op dit moment staat in uw datagedreven strategie. SLTN ervaart dat het veel organisaties helpt om stil te staan bij de visie, missie en context van uw organisatie, de fase waarin de organisatie zich momenteel bevindt en de kansen die datagedreven werken zou realiseren. Duidelijke doelstellingen maken uw voortgang meetbaar en vooral tastbaar.

Een gepaste Data Governance-strategie

Ondanks de steeds groter wordende noodzaak voor een datastrategie is het voor organisaties erg lastig om er in de praktijk efficiënt invulling aan te geven. Ongeacht uw huidige technologie, applicaties, datavolumes en datavolwassenheid helpt SLTN u uw datastrategie vorm te geven en zich te verdiepen in passende oplossingen. Samen met u ontwerpen wij verbeter- en vernieuwingsinitiatieven die de meeste waarde toevoegen, inclusief de noodzakelijke Data Governance en Data Management.

Wij helpen u de inhoudelijke verdiepingsslag te maken om future-proof met uw data om te kunnen gaan. Er zijn verschillende activiteiten waarbij we u ondersteunen om dat te realiseren:

 • Duidelijke definitie van dataprincipes
 • Dataclassificatie
 • Data quality criteria
 • Datatoegang
 • Data lifecycle
 • Classificatie van gebruikers
Woman hanging up post-its
SLTN Data Services ondersteunen u in de realisatie, het onderhoud en het beheer van een betrouwbare data-omgeving en zorgen ervoor dat u regie heeft over alle stappen die uw data doorloopt. Wenst u gebruik te maken van onze Data Services? Neem vrijblijvend contact op en zet uw data slimmer in.