Professional Services

Laat de Business & IT Professionals van SLTN u helpen om uw strategie te realiseren vanuit Consultancy, Detachering en/of Project.

Two people looking at a laptop screen

Professionals voor alle Business & IT-gerelateerde expertises

De juiste expertise op het juiste moment voor de juiste periode

Een groot netwerk van Business & IT Professionals in alle branches

Onderlinge samenwerking om kennis te delen/schalen

A woman working on her tablet

Professional Services

SLTN Professional Services verbindt de specialisten van SLTN. Hun brede expertise is onderverdeeld in practices per thema, waarbij kennis en certificeringen van alle vooraanstaande vendoren gegarandeerd zijn. In project en vanuit detachering worden onze professionals ingezet voor advies en sturing (Consultancy), ontwerp, ontwikkeling, implementatie, inrichting en beheer van infrastructuren, data- en applicatieomgevingen. Het doel is altijd hetzelfde, van Business Consultancy tot eerstelijnsondersteuning: waarde leveren die organisaties verder helpt, vandaag, morgen en in de toekomst.

De practices per thema hebben in alle divisies een gelijke opzet, zodat het portfolio logisch in elkaar overloopt. De practices waaruit we onze professionals inzetten, betreffen:

  • Business Transformation Services (Business Services – Data & AI Services, Application Services)
  • Werkplek
  • Netwerk & Security
  • Datacenter/Cloud
  • Public Cloud & Modern Infrastructure
  • Telecom & Domotica

Bij SLTN voeren de juiste mensen de juiste opdrachten uit. Onze meerwaarde ligt in de deskundigheid die onze professionals bieden bij het vraagstuk waarmee zij te maken krijgen.