Cases

SLTN is de vertrouwde partner van organisaties in verschillende sectoren. Benieuwd hoe wij hen helpen de uitdagingen van hun branche aan te pakken met een oplossing op maat? Lees onze klantcases.

RTV Utrecht vond betrouwbare en snelle virtualisatie-oplossing dankzij SLTN

Geen complexe IT-oplossing, maar een betrouwbare en snelle virtualisatieoplossing die in eigen huis beheerd kan worden. Dat was de vraag waar de RTV Utrecht mee de markt op ging. SLTN Inter Access leverde daarom een robuuste stack met servers van HP en de software van VMware. “De hardware kan iedereen leveren. Wij zochten vooral naar een deskundige partner waar onze IT-ers op hoog niveau mee konden sparren.”
A red coated microphone with the RTV Utrecht logo
RTV Utrecht (Radio Televisie Utrecht) is dè regionale omroep voor de provincie Utrecht. De omroep heeft de televisiezenders RTV Utrecht en UStad, en de radiozenders Radio M Utrecht en Bingo FM. Bij deze omroep werken 85 mensen, aangevuld met een pool aan freelancemedewerkers die bijvoorbeeld in het weekend sportverslaggever zijn.

IT is onmisbaar om de uitzendingen mogelijk te maken. “Als regionale omroep zetten we IT in de volle breedte in”, zegt Dennis Seuren, Coördinator ICT/Facilitair, “Van de PC op de werkplek met Office-applicatie tot uitzendtechniek. Eigenlijk is alles in onze organisatie IT. Dat ondersteunen we intern met niet meer dan 6 man, allemaal generalisten. Dat gaat goed, onder meer omdat we op projectbasis samenwerken met partners als SLTN Inter Access.”

Vervangen

Joost van Voorst van Beest, Senior systeembeheerder, vult aan: “Onlangs hadden we een heel concrete vraag. Zeven jaar geleden zijn we begonnen met virtualisatie, en hebben we daarvoor onze eerste servers aangeschaft. Dat was hardware van HP met de software van VMware. In de afgelopen jaren heeft virtualisatie bij ons een hoge vlucht genomen, en we waren ondertussen toe aan een nieuw en sneller platform. Tegelijkertijd liepen de bestaande servicecontracten af waardoor de support ophield. Het was dus tijd om alles te vervangen.”

Omdat de IT-ers van RTV Utrecht de bestaande kennis wilden blijven benutten was de vraag in de RFP duidelijk afgebakend. Van Voorst van Beest: “We zijn een klein team, dus het kost veel tijd en geld om actuele kennis op te doen wanneer je voor een geheel nieuw platform kiest. Bovendien is het belangrijk dat er iemand in het team bijvoorbeeld met vakantie kan, zodat anderen het werk kunnen overnemen zonder dat specifieke kennis wegvalt. We wilden dus bij VMware blijven op HP-servers.”

Seuren: “We zijn te rade gegaan bij verschillende aanbieders om een goed beeld te krijgen van wat er aan on premise oplossingen te krijgen was. We hebben bewust niet gekozen voor cloud, omdat we zoveel videobestanden verwerken dat daarvoor veel extra bandbreedte nodig zou zijn. Investeren in een 10 Gigabit-verbinding naar de cloud is voor ons niet rendabel.”

Partner

Hij vervolgt: “Bij de selectie waren we, meer nog dan naar een technische oplossing, op zoek naar een echte partner die ons zou kunnen helpen. We hebben goed gekeken welke kennis de partijen waar we mee spraken in huis hadden. Waar we bij een aantal bedrijven tegenaan liepen was dat we zelf meer kennis in huis hadden dan de mensen met wie we spraken.”

“Wij willen juist een partner met wie je op een hoog niveau kunt sparren. Het leveren van alleen hardware en software kan iedereen, maar het unieke aan een partner is dat die kennis in huis heeft die ons verder brengt. Het gaat om dat stapje meer.” De keuze viel daarom op SLTN Inter Access.

Parallel aan het vervangen van de virtualisatiestack voor storage en computer speelde bovendien nog de vervanging van Citrix voor de remote werkplekken. Van Voorst van Beest: “We hebben gekozen voor VDI met VMware Horizon, zodat onze medewerkers buiten de deur dezelfde ervaring hebben op hun werkplek als op het kantoor in Utrecht. Daar hebben we bij de aanschaf van de servers direct al rekening mee gehouden. We hebben vier HP-servers aangeschaft, waarvan er twee zijn voorzien van een NVIDIA-kaart om VDI te ondersteunen. Daaronder hangt de storage.”

Voordeel

In samenwerking met SLTN Inter Access heeft RTV Utrecht het project in twee fasen uitgevoerd. Eerst is, in vijf dagen tijd, de volledige virtualisatiestack vervangen. Twee maanden later stond vervolgens de implementatie van Horizon op de planning. Seuren: “De oplossing die we nu hebben staan voldoet helemaal aan onze verwachtingen. We zijn geen grote problemen tegengekomen.”

“Van de virtualisatie hebben de gebruikers helemaal niets gemerkt, bij de invoering van de Horizon was het meeste werk nog om gebruikers te laten wennen aan de nieuwe manier van inloggen. En alles is nu sneller, dat is niet geheel onbelangrijk. Het grootste voordeel is dat we nu met dit platform één geheel hebben. In de oude situatie hadden we meer tijd nodig voor onderhoud omdat het complexer was. We proberen het zo eenvoudig mogelijk te organiseren, ook voor onszelf.”

Van Voorst van Beest “SLTN Inter Access is vanaf het begin betrokken geweest bij het ontwerp op basis van onze wensen. De voorbereiding was belangrijk om de invoering goed te laten slagen. We zijn tevreden over het resultaat, èn we zijn binnen budget gebleven. Binnenkort gaan we ons databasecluster migreren, en dat gaan we ook met SLTN Inter Access doen. Zij blijven onze kennispartner.”