Cases

SLTN is de vertrouwde partner van organisaties in verschillende sectoren. Benieuwd hoe wij hen helpen de uitdagingen van hun branche aan te pakken met een oplossing op maat? Lees onze klantcases.

Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland stelt: aandacht loont!

GGN, Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland, is de grootste incasso- en gerechtsdeurwaarder van Nederland. GGN heeft een landelijke dekking van deurwaarders en bezit de grootste database met debiteurengegevens van Nederland. Zij werken vanuit de overtuiging dat succes zit in de juiste aandacht op het juiste moment.
A woman at her door being shown papers by a man
GGN doet alles wat in haar mogelijkheden ligt om debiteuren te helpen met hun financiële problemen. Dit betekent verdieping in de persoon achter de schuld, om zo direct de juiste toon kunnen zetten en hulp op maat bieden. In plaats van mensen dwingen te betalen, ze helpen om te kunnen betalen, nu en straks. Zo zorgt GGN ervoor dat bedrijven en organisaties worden betaald voor de diensten en producten die zij hebben geleverd, en hun klanten geholpen worden.

Als Nederlands grootste partij, pakt GGN een voortrekkersrol in maatschappelijk verantwoord incasseren. Hierbij speelt digitalisering een belangrijke rol. SLTN is al sinds 2008 hun IT partner. We spraken hierover met Luuk Verheijen, Programma Manager van GGN: “SLTN is met ons mee gegroeid. GGN is in 2009 ontstaan uit de fusie van regionale deurwaarderskantoren die samen verder zijn gegaan als Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland. Werkend richting één DNA, één werkwijze en één systeem. IT was een van de eerste afdelingen die zich centraal organiseerde.”

Ecosysteem in beeld

GGN benadert incasso vraagstukken vanuit de debiteur, vanuit een zo volledig mogelijk klantbeeld. Verheijen: “Dit kunnen we realiseren door technologische ontwikkelingen, en de digitalisering die we doormaken. Het ontsluiten van publiek toegankelijke databases en registers zorgt ervoor dat het beeld rondom de debiteur completer wordt. Ook het toevoegen van externe partijen waar we eventueel mee te maken hebben, zoals schuldhulpverlening maar ook samenwerking met uitzendbureaus, maakt het 360 graden beeld nog beter. En in de ontwikkeling die onze sector doormaakt, zit exact daar de uitdaging; om het complete ecosysteem om een debiteur inzichtelijk te krijgen. Want daarmee kunnen we onze aanpak zo persoonlijk mogelijk maken en invulling geven aan maatschappelijk verantwoord incasseren. Hoe persoonlijker, hoe succesvoller voor alle betrokkenen in onze ervaring.”

Transitie

“We zitten nu middenin een transitie, waarbij we de optelsom van legacy maatwerkapplicaties vervangen door een nieuw platform in de cloud. Dit platform zit in de kern van onze dienstverlening, om het 360 graden beeld van debiteuren en klanten real-time inzichtelijk te hebben. Wij pakken dit project gefaseerd en zorgvuldig aan, met een roadmap met 7 plateaus. Waarbij we gaandeweg het nieuwe platform laten groeien, en tegelijkertijd op ieder moment terug kunnen schakelen naar de oude situatie. Om volledige controle te houden en geen risico te lopen in de transitie. Een dergelijk project realiseren en tegelijkertijd de operatie van iedere dag doorgang laten vinden, dat is een balanceer act. En daar help SLTN als vertrouwde IT dienstverlener in. Door de langdurige samenwerking die gegroeid is in de loop van de jaren, is er over en weer vertrouwen. En dat heb je zeker nodig in dit type trajecten. Maar IT is natuurlijk meer dan de migratie van de legacy systemen. We hebben bijvoorbeeld het werkplekbeheer, maar ook netwerk en security. In al die zaken speelt SLTN een belangrijke rol. Ook de cloudtransitie doe ik samen met SLTN. Van oudsher hadden we alles on premise, maar nu zitten we in een hybride situatie, en daarmee is security veel complexer geworden. Maar ook de datacenteromgeving, managed services en de service desk, allemaal onderdeel van onze samenwerking.”

Samenwerking

“SLTN is in 2008 bij het begin van IT bij het huidige GGN begonnen. Er zijn gezamenlijk enorme stappen gemaakt in de consolidatie en standaardisatie. Vanaf het begin van onze samenwerking werd er goed werk geleverd en was de relatie goed, ook enorm belangrijk. Als je goed werk levert en de relatie goed is, dan is de kans dat het werk groeit groot. Eigenlijk is onze samenwerking door tevredenheid gegroeid. Onze collega’s hadden in het begin toen SLTN onze service desk ging doen vaak niet eens door dat ze iemand van SLTN aan de telefoon hadden, en geen GGN’er. Vaste teamleden zijn ook van onschatbare waarde. Zo is de Solution Architect bij SLTN, ook al sinds het begin betrokken bij GGN. En sinds dag 1 is hij de stabiele, constante factor. Ik noem hem wel eens mijn technisch geweten. Je bent namelijk altijd afhankelijk van de persoon aan de andere kant van de lijn. En als dat stabiel en kwalitatief goed is, dan heb je als klant geen reden om het elders te gaan zoeken.

Als de dienstverlening bij een klant zich uitbreidt, brengt dat ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Er lopen nu veel projecten. Zo is er net nieuwe firewall geïmplementeerd en zijn we bezig met een aantal andere security trajecten. We zijn bezig met Intune om het werkplekbeheer anders te gaan doen. Als voorloper van Office 365, is er gestart met Exchange online. De rol van service delivery manager is dan ook enorm belangrijk met alle ballen die in de lucht gehouden moeten worden. En als klant heb je daar niet altijd zicht op, of dat 10 ballen zijn of 1. Een samenwerking is dynamisch en kent gedurende de jaren ups en downs. Als er een periode is waar het lastiger gaat, geef je elkaar het vertrouwen om het weer goed op de rit te krijgen. En dat vertrouwen heb je naar elkaar, dat gaat over en weer. Zolang je goed blijft praten met elkaar dan los je het op als dingen niet soepel lopen. Als het vertrouwen er is, dan kun je samen wel een hobbel nemen. Onze relatie is goed, en het onderlinge vertrouwen sterk.”