Cases

SLTN is de vertrouwde partner van organisaties in verschillende sectoren. Benieuwd hoe wij hen helpen de uitdagingen van hun branche aan te pakken met een oplossing op maat? Lees onze klantcases.

Datagedreven onderzoek daagt Panteia en SLTN uit tot duurzame samenwerking

Wie data gedreven onderzoek doet, verzamelt veel data. Onderzoekers willen snel, veilig en gemakkelijk met grote hoeveelheden data kunnen werken. Waar laat je alle datasets, wetend dat je er altijd bij moet kunnen, maar dat het ook je omzet en je kroonjuwelen zijn? Het migreren van datasets van en naar de publieke cloud is nu nog kostbaar. Van werkplek tot opslag: samen met IT-partner SLTN heeft onderzoeksbureau Panteia verschillende datavraagstukken aangepakt.

Woman taking notes

“Panteia voert toonaangevend datagedreven onderzoek uit. Dat doen we voor overheden en bedrijven en brancheorganisaties, in Nederland, maar ook in Europa, voor internationale commissies en voor allerlei instellingen buiten Europa. Panteia combineert verschillende expertises: op het vlak van data, inhoudelijke domeinkennis en onderzoek- en advieskennis. Daarmee willen we onze klanten inzichten geven waarmee ze impact kunnen maken op de maatschappij,” aldus Jan-Willem Siebers, ceo Panteia.

Panteia, met wortels die teruggaan tot 1930, is een vooraanstaand onderzoeksbureau dat zelf grote hoeveelheden data genereert, maar ook data verzamelt, onder meer afkomstig van opdrachtgevers. Voor bepaalde onderzoeksprojecten staan websites online die doorlopend data genereren. De specialisten van Panteia bouwen zelf dit soort toepassingen; het onderliggende platform wordt gehost bij SLTN. Een voorbeeld hiervan is blik op werk, een doorlopend project gericht op duurzame arbeidsparticipatie, waarvoor een omvangrijke omgeving is opgetuigd.

Wie onderzoek doet, wil altijd op een snelle, gemakkelijke en veilige manier bij alle databestanden kunnen. ​“Onze medewerkers maken intensief gebruik van servercapaciteit die goed beveiligd moet zijn en die altijd toegankelijk moet zijn. En daarnaast zijn het relatief zware Excel- en Word-gebruikers”, legt Marcel Lepelaar, ICT manager Panteia, uit. ​“Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een documentmanagement-systeem voor het archiveren van alle documenten, rapporten en offertes.” De IT-omgeving van Panteia is redelijk omvangrijk , en van essentieel belang om goed te kunnen functioneren. Zeker in deze tijden van corona en thuiswerken. Een goede ICT werkplek met standaard tools is voor Panteia een must. Deze moet ook altijd en overal beschikbaar zijn.

Klanten verwachten flexibiliteit

De onderzoekers van Panteia richten zicht altijd op de wensen van de opdrachtgever, zo legt Lepelaar uit. ​“Leverde het CBS vroeger data aan op een USB-stick, tegenwoordig moet je daar een volledig afgeschermde machine voor hebben die alleen maar connectie heeft met het CBS en waar je data kan bekijken. De verschillen tussen klanten en tussen projecten leiden voor ons bureau tot complexiteit. Het betekent dat onze eindgebruikers moeten kunnen werken in allerlei modellen en omgevingen. Dat betekent weer dat je flexibiliteit vraagt van je IT-partner – met korte lijnen en een goede toegang tot expertise – en je IT-infrastructuur.

Uitdagingen

Panteia was niet tevreden over de dienstverlening van de vorige leverancier en was op zoek naar een alternatief. Lepelaar: ​“In ons netwerk hoorden we positieve verhalen over SLTN. Zo zijn we met hen in gesprek geraakt. SLTN is begonnen met een uitgebreide scan, dat de basis vormde voor een migratieplan. We kregen een goed gevoel, zowel aan de kostenkant als wat ze beloofden te leveren. ​“Omdat de situatie bij de bestaande leverancier niet optimaal was, wilden we een soepele en snelle migratie, zodat er voor onze eindgebruikers niet al te veel zou veranderen.” Panteia sloot een overeenkomst met SLTN voor een partnership van vijf jaar.

Aanpak

SLTN kreeg als eerste opdracht om zoveel mogelijk “as is” over te gaan. Vervolgens is daar het ontwerpen en implementeren van een geheel nieuwe werkplek en infrastructuur bijgekomen, inclusief een complete migratie vanaf de toenmalige omgeving, om later van daaruit verder te vernieuwen. Hierdoor werd SLTN min of meer in de situatie gebracht om veel legacy over te nemen. Voor de eindgebruiker betekende dat de overstap naar SLTN niet meteen tot een enorme verbetering leidde. “Pas na de migratie zijn we stapsgewijs gaan optimaliseren: zorgen voor een hogere betrouwbaarheid, verdere verhoging van security, meer naar de cloud brengen, versimpelen van de processen en alles met ISO-normen als kaders.”

Datavraagstuk

Een onderzoeksbureau verzamelt veel data. Het naar de publieke cloud brengen en ook weer terughalen van grote hoeveelheden data is op dit moment nog een kostbare zaak. Een private cloud oplossing was met name in financieel opzicht het meest interessant. SLTN kijkt per klant wat de beste oplossing is en heeft Panteia dan ook geadviseerd om voor het databeheer van de business te migreren naar een private cloud. ​“Onze onderzoekers gaan zelf over de data. Maar gezien de volumes die wij opslaan en de lange termijnen die wij hanteren, is de inrichting van opslag en databases essentieel. We hebben nog steeds te maken met databasesystemen uit het verleden en op dat vlak willen we van 15 naar 5 database-systemen gaan. SLTN ondersteunt ons ook op dat vlak, bijvoorbeeld bij het reduceren van complexiteit rondom de technische kant van dataopslag. Zo heeft SLTN de volledige databasestructuur opnieuw ingericht.”

Samenwerking

Niet alleen binnen onze organisatie hebben we te maken met veranderingen, vertelt Panteia-CEO Siebers. ​“Ook SLTN groeit. Daardoor heb je soms te maken met verschillende contactpersonen over een wat langere periode, en verwachten we dat SLTN als partner zorgt voor goede kennisoverdracht en kennisbehoud. En als er een keer een storing is, wordt dat goed opgelost, maar is dat ook een aanleiding om de afspraken op dat vlak aan te scherpen.”

Op de agenda

Migratie naar laptops voor alle medewerkers en het realiseren van een nieuwe remote desktop omgeving staan hoog op de prioriteitenlijst voor de komende tijd. ​“Medewerkers kunnen nu weliswaar vanaf elk device en iedere plek inloggen, maar we willen de voorkant verder verbeteren en nog sterker beveiligen met bijvoorbeeld multifactor-authenticatie.”

Een ander punt op de to do lijst van Panteia is het gebruik van cloudtechnologie optimaliseren. ​“Dat is een kwestie van doorlopend zoeken naar de juiste balans tussen public en private cloud, waarbij we meer onderdelen in de public cloud willen laten landen,” aldus Lepelaar. ​“Vijf jaar geleden was de situatie public en private anders: Microsoft was bijvoorbeeld niet zo ver als nu. Maar voor sommige opdrachtgevers, zoals de Europese Commissie, is opslag van privacygevoelige data in een private cloud nog steeds een harde eis, onder andere omdat Microsoft op dit moment niet honderd procent kan garanderen dat alle data volledig in Nederland en Europa blijft.”

Over Panteia

Panteia, waarvan de oorsprong ligt in de in 1930 opgerichte ‘Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand’ (later bekend als EIM, Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf), is een onderzoeksbureau dat zich richt op beleidsonderzoek en marktonderzoek. Het bureau is gespecialiseerd in de domeinen Transport & Mobiliteit, Economie & Ondernemerschap, Sociale vraagstukken, Data & Analytics, Brancheonderzoek en Marktonderzoek. Panteia werkt voor opdrachtgevers zoals TNO, Sociaal en Cultureel Planbureau, CBS, Belastingdienst, ministeries, ING, De Nederlandsche Bank en TVM. De afgelopen decennia is het onderzoeksbureau gegroeid door fusies. In 2010 zijn alle bureaus onder de naam Panteia samengevoegd tot een van de grootste onderzoeks- en adviesbureaus in Nederland; in 2016 is investeringsmaatschappij Nimbus aan boord gekomen. Er werken ongeveer 100 medewerkers bij Panteia. Het bedrijf is gevestigd in Zoetermeer.